Terms & Policy

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BEATYABEAT
21.09.2019 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την άδεια χρήσης μεταξύ εσάς και της
εταιρίας. Οι παρόντες όροι χρήσης, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς
επίσης και η πολιτική για τα cookies διέπουν τη χρήση της παρούσας εφαρμογής για φορητές
συσκευές, με την ονομασία BeatYaBeat. Καθώς θα πρέπει να κάνετε αποδεκτή την παρούσα
συμφωνία προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε
τη συμφωνία προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδεκτό οποιοδήποτε μέρος της
παρούσας συμφωνίας, θα σας παρακαλούσαμε να διαγράψετε την εφαρμογή από τη συσκευή σας.
Μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση info@beatyabeat.com όπου θα μας εξηγείτε
τις επιφυλάξεις σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας παρέχουμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης της
παρούσας εφαρμογής για οποιονδήποτε μη εμπορικό σκοπό. Ωστόσο, η χρήση της παρούσας
εφαρμογής επιτρέπεται μόνο για μια συσκευή που βρίσκεται στην δική σας κατοχή ή στον
έλεγχό σας. Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή μόνο κατά τον
τρόπο που επιτρέπουν οι κανόνες χρήσης που εφαρμόζει ο κατασκευαστής της συσκευής σας
ή/και η αγορά από όπου προμηθευτήκατε την παρούσα εφαρμογή. Δεν επιτρέπεται η χρήση της
παρούσας εφαρμογής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως θα ήταν η μεταπώληση, τροποποίηση ή
διανομή της εφαρμογής συνολικά ή τμηματικά (κείμενα, εικόνες, ήχοι και οποιαδήποτε άλλα
δεδομένα). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή με τρόπο που ενδέχεται
να προκαλέσει ζημιά στην ίδια την εφαρμογή ή στους διακομιστές παρασκηνίου (backend) της
παρούσας εφαρμογής. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή με
τρόπο που θα έβλαπτε τη συσκευή κάποιου άλλου παίκτη. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και τους σχετιζόμενους με αυτή διακομιστές με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που επί του παρόντος σας παρέχει η εφαρμογή. Οι ήχοι, οι
εικόνες και τα κείμενα μπορεί να ανήκουν σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να τα χρησιμοποιείτε ή να τα μεταφέρετε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς συνήθως αποτελούν
προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία ή προστατευόμενα στοιχεία της προσωπικότητας
τρίτων. Μπορείτε να εγγραφείτε σε πρόσθετες προνομιακές δυνατότητες της παρούσας
εφαρμογής που μπορεί να είναι διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε
ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή χωρίς να δικαιούστε
επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου, δεδομένου ότι δεν θα καταργήσουμε εντελώς αυτές
τις δυνατότητες αλλά θα τις αντικαταστήσουμε με άλλες αντίστοιχης αξίας.

Ζητήματα Πρόσβασης και Λογαριασμού Χρήστη

Χρήστης είναι τόσο ο απλός επισκέπτης όσο και εκείνος ο οποίος εγγράφεται ως παίκτης του
BeatYaBeat, έχοντας αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες,
αποκλειστικά και μόνο όσες είναι αναγκαίες για την διασφάλιση της λειτουργικότητας και
της απολαυστικής εμπειρίας του παιχνιδιού και υπό τους όρους της κατωτέρω αναλυτικά
αναφερόμενης πολιτικής προστασίας μας. Ο εγγεγραμμένος παίκτης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης, ενώ είναι και
αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο BeatYaBeat και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε
παράνομη δραστηριότητα μέσα από το λογαριασμό του, ενώ έχει υποχρέωση ενημέρωσης αν
αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Ο Χρήστης κατανοεί ότι
χρησιμοποιώντας το BeatYaBeat ενδέχεται να εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να
θεωρήσει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και επίσης κατανοεί ότι χρησιμοποιεί τις
Υπηρεσίες με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα 16 έτη,
επιβεβαιώνει ότι διάβασε τους όρους χρήσης μαζί με τους ασκούντες την γονική του μέριμνα
και ότι είναι και οι ίδιοι σύμφωνοι με αυτούς.

Ζητήματα Περιεχομένου, Αθέτησης Υποχρεώσεων του Χρήστη και Ευθύνης

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναπαραγάγει, ανατυπώσει, αντιγράψει, πωλήσει, εμπορευθεί
ή μεταπωλήσει τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος και υπέγγυος σε αποζημίωση για κάθε ζημία που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των
υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων όρων χρήσης Ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει την
αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί, μεταδίδει ή
προβάλει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών του,
περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί το BeatYaBeat . Στην
περίπτωση όμως που καταγνωσθεί στο BeatYaBeat ή τους διαχειριστές του αστική ευθύνη
εξαιτίας περιεχομένου που κάποιος Χρήστης ανήρτησε, τότε ο συγκεκριμένος Χρήστης φέρει
εγγυητική ευθύνη έναντι του BeatYaBeat και των διαχειριστών του για κάθε αποζημίωση που
τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού. To BeatYaBeat
έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται
εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε
όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα.


Ζητήματα Πνευματικής, Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου


Απαγόρευση χρήσης εμπορικών επωνυμιών: Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα
λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής
ταυτότητας του BeatYaBeat. Άδεια Χρήσης Λογισμικού: To BeatYaBeat παραχωρεί στον Χρήστη
μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα
και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται για τον αποκλειστικό
σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών. Απαγόρευση
αντιγραφής του πηγαίου κώδικα: Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει,
δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse
engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει
τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά
του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών). Ο Χρήστης διατηρεί
τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα, το
οποίο ήδη κατέχει επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει μέσω
των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχει στο
BeatYaBeat συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής
δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί,
μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε
Περιεχόμενο το οποίο ο Χρήστης υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει στις Υπηρεσίες, ή μέσω
των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της
διευκόλυνσης του BeatYaBeat να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες. Ο
Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς το BeatYaBeat ότι έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα
και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με τρόπο που δεν προσβάλλει τους συμπαίκτες
σας ή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας των χρηστών. Παραδείγματος χάρη, δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο από
άλλους παίκτες ή από την κοινότητα γενικότερα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα
όνομα χρήστη με περιεχόμενο που να εμπεριέχει βία, πορνογραφία ή μίσος ή άλλο
περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε άσχημο
ή ασεβή λόγο όταν συνομιλείτε με κάποιον άλλο χρήστη ή να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε, ειδικά αν προσπαθείτε να
αποκομίσετε πλεονέκτημα στο παιχνίδι παίζοντας αθέμιτα ή εκμεταλλευόμενοι πιθανά
«παραθυράκια» που μπορεί να εντοπίσατε. Επίσης, δεν επιτρέπεται να ξεκινάτε παιχνίδια με
μοναδικό σκοπό να χάσετε σε αυτά και συνεπώς κάποιος άλλος παίκτης να συγκεντρώσει τους
αντίστοιχους βαθμούς, ούτε και επιτρέπεται να δημιουργήσετε έναν δεύτερο λογαριασμό με
μοναδικό σκοπό να χάνετε παιχνίδια και συνεπώς να συγκεντρώνετε βαθμούς για κάποιον
διαφορετικό λογαριασμό. Ομοίως, απαγορεύονται οι εκτεταμένες ακυρώσεις παιχνιδιών, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίκειται εμφανώς στην ομαλή ροή του παρόντος
παιχνιδιού. Διατηρούμε το δικαίωμά να κρίνουμε κατά πόσο η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα
στο παιχνίδι είναι ακατάλληλη. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να διαγράφουμε πλήρως τον
λογαριασμό ενός χρήστη χωρίς προειδοποίηση και περαιτέρω εξηγήσεις. Η απόφαση αυτή δεν
δύναται να προσβληθεί νομικά. Θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα πολύ
προσεκτικά και να μην διακόψουμε τη ροή παιχνιδιού κανενός παίκτη. Ωστόσο, θα κάνουμε
χρήση αυτού του δικαιώματος, εάν πιστεύουμε ότι είναι δικαιολογημένο προκειμένου να
προστατευθούν οι υπόλοιποι παίκτες.
 

Κατέβασε το τώρα

και παίξε με φίλους σου

© 2020 by QB Team

Mention

Games_Keys_logo-4.png